fbpx

ANBI

Inleiding

Op 16 december 2019 ontvingen wij de beschikking van de belastingdienst, waarin de toewijzing van de status “Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)” werd bevestigd. Stichting In Concert heeft hiermee de officiële Culturele ANBI status.

De wettelijk vereiste verantwoording benodigd voor de ANBI status vind je op deze pagina.

Algemene gegevens

  • Naam van de instelling: Stichting In Concert
  • KVK: 73679941
  • RSIN: 8596.25.825
  • Adres: Hoofdstraat 145 | 4844 CD | Terheijden
  • Email: [email protected]

Doelstelling

De primaire doelstelling van Stichting in Concert is een kwalitatief hoogwaardige productie neerzetten om hiermee het gat tussen amateurs en professionele muzikanten te verkleinen. Daarnaast richt men zich niet alleen op muzikanten en vocalisten maar worden er ook samenwerkingen aangegaan met lokale maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen die betrekking hebben op hospitality, productie en techniek.

Beleidsplan

Stichting In Concert biedt de kans aan talentvolle amateurmuzikanten uit Breda en omgeving (ook genoemd ‘groot Breda’) om op projectmatige basis mee te werken aan (thema)concerten. Het doel is om hiermee het gat tussen amateurs en professionele muzikanten te verkleinen. Artiesten uit diverse disciplines werken in een korte tijd toe naar een kwalitatief hoogstaande productie. De stichting geeft deelnemers de kans ervaring op te doen en een goed portfolio op te bouwen. Ze stellen daarbij kennis beschikbaar op het gebied van productie, muzikaliteit en techniek. Om de kwaliteit van de producties te waarborgen vindt er in het voortraject een uitgebreide selectieprocedure plaats met onder andere audities voor vocalisten en musici.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting In Concert bestaat momenteel uit:
Boelo Tigchelaar, voorzitter & sponsoring
Emmy de Kroon, secretaris
Jochem de Klein, penningmeester
Robyn Pierson, event producer
Marcel Wijngaards, technisch producent
Jan van den Brandt, dirigent

Het dagelijks bestuur wordt geassisteerd door diverse commissies:
Marsha Damen, marketing & PR

Beloningsbeleid

Alle bestuurders en commissieleden van de stichting zijn vrijwilligers en werken zonder beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Alle uitgevoerde en geplande activiteiten zijn te vinden op de website.

Financiële verantwoording

De financiën van de Stichting worden door de penningmeester beheerd.

Meer informatie over ANBI is te vinden via deze link.