Verplaatsing concerten ‘Simply The Best’

Breda – Vrijdag 13 maart 2020, 12:00

De afgelopen dagen zijn er steeds meer maatregelen door het RIVM en de overheid genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Wij hebben als het bestuur van Stichting in Concert ook onze afwegingen moeten maken als het gaat om de repetities in maart, en de uitvoering in april.

Wij hebben de beslissing genomen om de concertreeks ‘Simply the Best’ te verplaatsen naar een nader te bepalen datum na de zomer. Dit houdt in dat alle geplande repetities niet meer door zullen gaan en op een ander moment plaats zullen vinden.

In onze afweging zijn wij ons heel bewust geweest van onze verantwoordelijkheid als stichting om bij te dragen aan het stoppen van
de verspreiding van het virus. Aangezien er tijdens de repetities veel orkestleden bij elkaar komen, is dit een risico dat wij niet willen nemen. Daarbij zijn de uitvoeringsdata al vrij vroeg in april en omdat de situatie op dit moment heel moeilijk in te schatten is, geloven wij dat het beter is om het concert te verplaatsen en niet af te wachten tot 31 maart.

Wij balen hier ontzettend van, maar helaas zijn er bijzondere omstandigheden waardoor wij ons genoodzaakt zien deze beslissing te
nemen. Wij gaan de komende weken in gesprek met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat wij zo snel mogelijk nieuwe data voor de concerten kunnen vastleggen en zullen jullie hiervan ook op de hoogte houden zodra er meer duidelijk is. We streven ernaar om aan het einde van de maand meer duidelijkheid te kunnen geven. Daarnaast willen wij duidelijk maken dat de reeds gekochte kaarten geldig zullen blijven op de nieuwe, nader te bepalen, datum.

De komende weken gaat het bestuur samen met de commissies aan de slag om ervoor te zorgen dat alle informatie omtrent de repetities, uitvoeringen, kaarten en andere zaken zo snel mogelijk duidelijk kan worden. Wij bedanken jullie alvast voor jullie geduld en begrip.

Wij kijken ernaar uit om jullie allemaal in goede gezondheid te zien bij ‘Simply the Best’.

Namens het gehele bestuur, commissies en andere betrokkenen,

Oscar Bastiaens, voorzitter Stichting in Concert

Voor vragen over Stichting In Concert of het concert ‘Simply The Best’ verwijzen wij jullie graag naar [email protected].